Irtisanoutuminen

Asunnon vuokrasopimus tulee aina irtisanoa kirjallisesti.

Irtisanomisaika on yksikokonainen kalenterikuukausi.

Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jolloin irtisanominen tehdään.

Irtisanomisen voi tehdä joko toimistollamme valmiin irtisanoutumislomakkeen allekirjoittamalla tai täyttämällä oheisen irtisanoutumislomakkeen.

Irtisanoutumisen voi tehdä myös vapaamuotoisesti