Funderar du på att flytta till Korsholm? I Korsholm finns allt du och din familj behöver: närliggande skolor och daghem, hälsovård och trygg boendemiljö.

 

Korsholms Bostäder

Fastighets Ab Korsholms Bostäder är ett kommunalt dotterbolag, som erbjuder boendetjänster till självkostnadspris. Fab Korsholms Bostäder har i dagens läge 302 st bostäder i radhus eller våningshus runt om i Korsholm. Fastighets Ab Korsholms Bostäder tillhandahåller, underhåller och förvaltar kommunens hyreshus och lägenheter samt till dem anslutna yttre områden.

Korsholm är en fantastisk kommun med boendemiljöer och ingredienser för ett bra liv. Bosätt dig i tätortsmiljö eller på en lugn, tyst plats omgiven av naturens färgprakt. Bo på landet, men ändå nära stan.

Att få tanka ny energi på fritiden är viktigt för att orka i arbetslivet. Högklassig service är kännetecknande för kommunen, liksom uttalad vilja att utveckla och investera för framtidens korsholmare. Kommunens målsättning är att grundservicen skall vara lättillgänglig oberoende av servicepunkternas placering.

Basservicen har utvecklats för att möta invånarnas behov och kommunen erbjuder en mångfald av fritidsaktiviteter för hela familjen. Närheten till Vasa gör att Korsholm ingår i en stadsregion med dess många fördelar. Kommunikationerna är goda, vilket gör pendling till arbetsplatser bekväma.

I Korsholm strävar vi efter boendemiljöer som motsvarar moderna krav på ekologisk hållbarhet. Kommunen har erkänt hög livskvalitet och uppväxtmiljöer man gärna återvänder till.