Uppsägning av hyresavtal

Hyresavtalets uppsägning bör alltid ske skriftligen.

Uppsägningstiden är en hel kalendermånad. Uppsägningstiden räknas från sista dagen under den månad som uppsägningen görs.

Uppsägningen kan göras på vårt kontor, genom att underskriva en uppsägningsblankett eller att här på hemsidan fylla i blanketten för uppsägning av lägenhet.

Man kan även göra en fritt formulerad uppsägning. En fritt formulerad uppsägning skall till innehållet likna vidstående formulär och den skall levereras underskriven.

Flyttstädning

Bostadens flyttstädning bör göras före inlämning av nycklar. Städning utförs så att nästa invånare lätt kan ta bostaden i användning. Såvitt flyttaren försummar städningen helt eller delvis, indrivs orsakade kostnader. Närmare instruktioner gällande flyttstädningen finns här.

CENTRUMVÄGEN 4, 65610 KORSHOLM
Tel. 06 - 327 71 23

Uppsägning av Hyresavtal

Hyresgästen har 1 kalendermånads uppsägningstid

Bekräftning

Härmed förbinder jag mig även att lägenheten är omsorgsfullt städad vid utflyttningen.
I annat fall debiteras hyresgästen en faktura för städning.