Vuokrasopimuksen Irtisanominen

Irtisanoutuminen


Asunnon vuokrasopimus tulee aina irtisanoa kirjallisesti

Irtisanomisaika on yksikokonainen kalenterikuukausi.

Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jolloin irtisanominen tehdään.

Irtisanomisen voi tehdä joko toimistollamme valmiin irtisanoutumislomakkeen allekirjoittamalla tai täyttämällä oheisen irtisanoutumislomakkeen
Irtisanoutumisen voi tehdä myös vapaamuotoisesti

CENTRUMVÄGEN 4, 65610 KORSHOLM
Tel. 06 - 327 71 23

Vuokrasopimuksen Irtisanominen

Vuokralaisella on yhden (1) kalenterikuukauden irtisanomisaika

Hyväksyntä:

Täten sitovasti ilmoitan että asunto on huolellisesti siivottu ulosmuuton yhteydessä.
Muussa tapauksessa laskutetaan vuokralaiselta siivouksen kustannukset