Allmänt

Fastighets Ab Korsholms Bostäder är ett kommunalt dotterbolag, som erbjuder boendetjänster .
Fab Korsholms Bostäder har i dagens läge 302 st bostäder i radhus eller våningshus runt om i Korsholm

Fastighets Ab Korsholms Bostäder tillhandahåller, underhåller och förvaltar kommunens hyreshus och lägenheter samt till dem anslutna yttre områden. Fastighets Ab Korsholms Bostäder verksamhetsprincip är att erbjuda hyresbostäder, som motsvarar behovet på marknaden, samt att fungera som banbrytare i Korsholms kommun i utvecklandet av bostadsförhållandena och förbättrandet av boendetrivseln. Bolaget strävar till att utbudet och hyresnivån hålls på sådan nivå, att det främjar ökningen av kommunens invånarantal.

I vårt bostadsbestånd finns hem för alla behov: ettor, tvåor, treor samt större familjebostäder i radhus och höghus. Objekten ligger nära service i olika bostadsområden. Bolaget följer i sin verksamhet bl.a. lagen för aktiebolag, aravalagen och - förordningen samt lagen om uthyrning av bostadslägenhet och samförvaltning i hyreshus.

Fab Korsholms Bostäder har i dagens läge 302 st bostäder i radhus eller våningshus runt om i Korsholm.

Fördelning inom kommun enligt följande:

  • Smedsby :163 st lägenheter, varav 37 st hyrs av Österbottens Välfärdsområde.
  • Kvevlax : 26 st lägenheter, varav 9 st hyrs av Österbottens Välfärdsområde.
  • Solf: 18 st lägenheter i radhus.
  • Replot: 9 st lägenheter i radhus samt 13 st pensionärslägenheter i Björklidens Pensionärshem och 20 boenden i Aspgårdens demensboende.
  • Petsmo: 9 st lägenheter i radhus
  • Jungsund 14 st lägenheter i radhus.
  • Helsingby 18 st lägenheter i radhus.
  • Veikars 12 st lägenheter i radhus.