Kontaktuppgifter

Besök vårt kontor i Korsholms Ämbetshus

Centrumvägen 4 , 65610 Korsholm.

( ingång från sidan mot Karlebyvägen E 8 )

 

VD Göran Paro
Tel: 0400 - 188 083
e-mail: goran.paro@korsholm.fi 

Bokförare Camilla Strandberg-Backman
Tel: 050-432 0408
e-mail: camilla.strandberg-backman@korsholm.fi

Faktureringsuppgifter:

Nätfaktura-adress: 003708961658

Förmedlarens id : DABAFIHH