Kontaktuppgifter

Besök vårt kontor i Korsholms Ämbetshus

Centrumvägen 4 , 65610 Korsholm.

( ingång från sidan mot Karlebyvägen E 8 )

 

VD Göran Paro
Tel: 06 - 327 71 23
Mobil: 0400 - 188083
e-mail: goran.paro@korsholm.fi 

Bokförare Camilla Strandberg-Backman
Tel: 06 - 327 71 13
e-mail: camilla.strandberg-backman@korsholm.fi