Järjestyssäännöt

FAB Korsholms Bostäderin kiinteistöjen yleiset järjestyssäännöt

Vahvistettu hallituksen kokouksessa 27 toukokuuta 2004.

Taloyhtiön asunnoissa, yhteisissä tiloissa sekä piha-alueella on sen lisäksi mitä yleiset lait määräävät (poliisi ja terveydenhuolto) vietettävä rauhallista ja siistiä elämää.

Lisäksi on noudatettava seuraavia erityisiä määräyksiä:

1. Järjestystä koskevat yleiset määräykset
 • Häiritsevät äänet kuten kovaääniset koneet, kova musiikki tai laulu on kielletty klo 22.00–7.00. Tietyissä rajoissa pysyvissä perhejuhlissa musiikki on sallittu myöhempäänkin, mutta mahdollisesta häiriöstä on ilmoitettava naapureille hyvissä ajoin etukäteen.
 • Vuokralaisten on omalta osaltaan huolehdittava alueen yleisestä viihtyvyydestä ja otettava huomioon muiden asukkaiden oikeus kotirauhaan.
 • Vuokralainen vastaa myös vieraidensa käytöksestä!
2. Yhteiset tilat
 • Pesutuvan käyttö on kielletty klo 22.00–8.00. Pesutupa ja kuivaushuone luovutetaan seuraavalle käyttäjälle varatun ajan jälkeen. Käyttäjän on siivottava pesutupa niin, että seuraavana vuorossa oleva voi ottaa sen heti käyttöönsä.
 • Sauna on käytössä perjantaisin ja lauantaisin klo 22.00 saakka.
 • Ovet yhteisiin tiloihin on pidettävä aina lukittuina. Ovet lukitsematta jättänyt on silloin myös vastuussa tiloista.
 • Tupakointi, asiaton oleskelu ja metelöinti yhteisissä tiloissa on kielletty
 • Polkupyöriä, suksia ja muita välineitä saa säilyttää ainoastaan niille varatuissa tiloissa.
3. Piha-alue
 • Kotitalousjätteet ja roskat on vietävä jäteastioihin; ja lajitteluohjeita on noudatettava.
 • Vuokralaisen on itse huolehdittava muun jätteen (ongelmajätteet, vanhat huonekalut ym.) poiskuljettamisesta.
 • Autot on pysäköitävä niille osoitetuille autokatos- tai tolppapaikoille.
 • Pysäköinti kulkureiteille tai asuntojen eteen on kiellettyä. (Sallittua ainoastaan tilapäisesti kuorman lastaamista tai purkamista varten.) Turha ajaminen pihalla tai kulkureiteillä on kielletty.
 • Vuokralaisen toisen auton pysäköintipaikasta on sovittava kiinteistönhoitajan tai isännöitsijän kanssa.
 • Peräkärryjä, veneitä, asuntovaunuja ym. ei saa säilyttää pihalla tai pysäköintialueella muuta kuin kuorman lastaamisen ja purkamisen ajan.
 • Pyykin kuivaus vain osoitetulla paikalla.
 • Mattojen ja vuodevaatteiden tuuletus vain osoitetulla paikalla.
 • Kotieläimet on asunnon ulkopuolella pidettävä kytkettynä eikä niiden saa antaa käyttäytyä häiritsevästi tai sotkea rakennusta tai ympäristöä.
 • Kotieläimiä ei saa ulkoiluttaa lasten leikkipaikan läheisyydessä.
4. Asunnot
 • Vuokralainen korvaa rikotut ikkunat, reiät seinissä ja ovissa tai vastaavat vahingot. täysimääräisenä
 • Vuokralainen korvaa kotieläinten aiheuttamat vahingot täysimääräisenä.
 • Vuokralaisen on heti ilmoitettava kiinteistönhoitajalle tai isännöitsijälle vioista ja puutteista vesi- ja sähköjohdoissa, viemäreissä, hanoissa, pistorasioissa tai vastaavissa.
 • Avotulen tekeminen parvekkeilla on kiellettyä. ( kerr.t.) Grillaaminen salittu ainoastaan SÄHKÖ GRILLILLÄ. ( Ei kaasu- tai hiili grilli )
 • Tupakointi asunnoissa on kielletty.
5. Määräysten rikkominen
 • Järjestyssääntöjen rikkomisesta annetaan ensin kirjallinen varoitus.
 • Jos sääntöjä edelleen rikotaan, ryhdytään oikeustoimiin. Vuokralainen velvoitetaan maksamaan vahingot ja/tai vuokrasopimus voidaan purkaa.


 Kiireellisissä vakavissa ongelmatapauksissa  SOITA YLEISEEN HÄTÄNUMEROO  112