Vuokrausehdot

Tasapainoinen talous on tärkeää, että voimme hoitaa ja kehittää asuntojamme ja asuinympäristöjämme parhaalla tavalla. Vuokrausehdot ovat voimassa uusien vuokrasopimusten osalta.

Ikä

Tulevan vuokralaisen tulee olla täyttänyt 18 vuotta, jotta voi allekirjoittaa vuokrasopimuksen.

Vuokratakaus

imageAsuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) mukaisesti Fastighets Ab Korsholms bostäder- kiinteistöosakeyhtiön hallitus on päättänyt ottaa käyttöön mainitun lain 1. luvun 8 §:ssä säädetyn vakuuden asuinhuoneiston vuokrasuhteessa.

Lain 1 luvun 8 §:n sanamuoto:

”Kohtuullisen vakuuden asettamisesta sen vahingon varalle, että sopijapuoli ei täytä velvoitteitaan, voidaan sopia. jos vakuutta ei sovitussa ajassa aseteta, on sopijapuolella, jonka hyväksi vakuus on sovittu asetettavaksi, oikeus purkaa sopimus. Oikeutta purkaa sopimus ei kuitenkaan ole, jos vakuus on asetettu ennen purkamisilmoituksen tiedoksisaamista.”

Vuokratakuu voidaan antaa pankkikirjan tai talletustodistuksen muodossa. Vuokratakuu voi myös olla kahden (2) henkilön allekirjoittama takuusitoumus.

Luottotietomerkinnät

Jos merkintä koskee pientä summaa, joka ei saa olla vuokravelka, ja se on maksettu, voimme harkita vuokrahakemuksen hyväksymistä. Mutta muuten sanomme, ei kiitos mahdollisille vuokralaisille, joilla on luottotietomerkintä.

Vuokralaisten valinta

KOy Korsholms Bostäder pidättää oikeuden valita vapaasti vuokralaisensa.