Ekonomiska problem?

Om du hamnar i ekonomiskt svårigheter och inte kan betala hyran i tid


- Ta omedelbart kontakt med vårt kontor och de personer som sköter hyresärenden och hör dig för om en betalningsplan

- Kontrollera din rätt till bostadsbidrag

- Utred via socialförvaltningen din möjlighet att få utkomststöd

 

Om du får en hyresskuld och inte hör av dig så inleder vi indrivningsåtgärder.

Detta innebär extra kostnader för dig.

Alla tingsrättens beslut om hyresskulder orsakar en anmärkning i kreditupplysningsregistret samt i sista hand vräkning.