Fastighetsbolagets strategier

  • Vi erbjuder boendetjänster i våra 302 st bostäder i radhus eller våningshus runt om i Korsholm.
  • Vi tillhandahåller, underhåller och förvaltar kommunens hyreshus och lägenheter samt till dem anslutna yttre områden.
  • Vi ser att byggnadernas värde bevaras genom att styra renoveringsinvesteringarna planenligt.
  • Vi informerar aktivt våra kunder och andra intresserade om grunderna för uthyrning och hur hyran är uppbyggd.
  • Vi agerar som byggherre vid eventuella nya hyreshus som behövs
Fab Korsholms Bostäders Visioner:
  • Vi kommer att satsa på förnyelsebar energi för uppvärmningen av våra bostäder
  • Vi strävar till att ha kommunens bäst skötta och estetiskt snygga bostadsområden.
  • Vi planerar att bygga om våra hus så att de blir handikapp vänliga, samt bekväma för äldre boende.
  • Vi har för avsikt att övergå till grön el i våra bostäder.