Uppsägning av hyresavtal

Hyresavtalets uppsägning bör alltid ske skriftligen.

Uppsägningstiden är en hel kalendermånad.

Uppsägningstiden räknas från sista dagen under den månad som uppsägningen görs.

Uppsägningen kan göras på vårt kontor, genom att underskriva en uppsägningsblankett eller att här på hemsidan fylla i blanketten för uppsägning av hyreslägenhet.

Man kan även göra en fritt formulerad uppsägning.