Behöver du extra bilplats?

BILPLATSER

Till varje uthyrd lägenhet finns en bilplats till ditt förfogande. I en del fastigheter är det även möjligt att hyra en biltakplats. Ifall det finns lediga platser kan det finnas möjlighet att hyra flera platser. Men om det flyttar in nya hyresgäster utan bilplats som har behov av en plats, måste man att ge upp den ”extra” platsen.

Bilplatserna är endast till för att parkera bilar som är i bruk.

OBS!
Locket till värmestolpen bör alltid hållas stängt. Ledningar får inte lämnas att hänga från stolpen. Stolpen är endast till för motorvärmare.