Fastighetsskötare

Niklasvägen 4, Smedsby Kristiina Karekallio 040-4137552
     
Teklavägen 1, Smedsby Andreas Qvist 044-0752852
  Harry Kujanpää 044-0671171
     
Stocksundsvägen 6, Smedsby Andreas Qvist 044-0752852
  Harry Kujanpää 044-0671171
     
Brännskogsvägen 14, Smedsby Robin Paro 050-4355007
     
Söderängsvägen 15, Smedsby Harry Kujanpää 044-0671171
  Andreas Qvist 044-0752852
     
Reveln 8, Smedsby Jarl Lindholm 050-3093057
     
Trädgårdsvägen 9-11, Smedsby Jarl Lindholm 050-3093057
     
Monavägen 8, Smedsby Jarl Lindholm 050-3093057
  Johan Näsman 050-5992548
     
     
Solfvägen 245, Solf Hans Nyberg 050-5919203
     
Tallgränd 2-4, Kvevlax Tommy Nygård  050-3490118
     
Konvaljvägen 3, Kvevlax Anders Burman 050-5871497
  Jessica Burman 050-3728153
     
Bertholmsvägen 2-4, Petsmo Anders Burman 050-5871497
  Jessica Burman 050-3728153
     
Simostået 42, Replot Nils Lönnbom 050-5574736
     

 

Har du av misstag låst in nycklarna i din lägenhet, så kan du på Smedsby området ringa:

OY VERIFI AB   Tel:  0207 616 300 , som mot en avgift om 25 € kommer och öppnar dörren.

OBS! Du behöver kunna identifiera dig, så vi vet att du bor i lägenheten.

På övriga områden utanför Smedsby sköter i mån av möjlighet fastighetsskötarna motsvarande service.
(mot en avgift 25 €).