Fastighetsskötare

     
Niklasvägen 4, Smedsby Matias Suomalainen 044 238 8089
     
Teklavägen 1, Smedsby Andreas Qvist 044 075 2852
  Peik Kjerulf 050 536 2883
     
Stocksundsvägen 6, Smedsby Andreas Qvist 044 075 2852
  Peik Kjerulf 050 536 2883
     
Brännskogsvägen 14, Smedsby Robin Paro 050 435 5007
     
Söderängsvägen 15, Smedsby Peik Kjerulf 050 536 2883
  Andreas Qvist 044 075 2852
     
Reveln 8, Smedsby Ari Ahokas 0400 660238
     
Trädgårdsvägen 9-11, Smedsby Ari Ahokas 0400 660238
     
Monavägen 8, Smedsby Ari Ahokas 0400 660238
     
Nynäsgränd 4, Jungsund Andreas Qvist 044 075 2852
  Peik Kjerulf

050 536 2883

     
Solfvägen 245, Solf Peter Granholm

0500776 6624

Tallgränd 2-4, Kvevlax Tommy Nygård 050 349 0118
Konvaljvägen 3, Kvevlax Anders Burman 050 587 1497
Bertholmsvägen 2-4 Petsmo Anders Burman 050 587 1497
Helsingbyvägen 32, Helsingby Dan Kuivasmäki 044 243 4328
Veikarsvägen 910, Veikars Tommy Svevar 040 544 0249
Simostået 42, Replot Nils Lönnbom 050 557 4736
Aspgården / Björkliden  Replot David Lönnbom

050 535 9357

     

 

Har du av misstag låst in nycklarna i din lägenhet, så kan du på Smedsby området ringa:

OY VERIFI AB   Tel:  0207 616 300 , som mot en avgift kommer och öppnar dörren.

OBS! Du behöver kunna identifiera dig, så vi vet att du bor i lägenheten.

På övriga områden utanför Smedsby sköter i mån av möjlighet fastighetsskötarna motsvarande service.