Fastighetsskötare

Niklasvägen 4, Smedsby Kristiina Karekallio 040-413 7552
     
Teklavägen 1, Smedsby Andreas Qvist 044-075 2852
  Peik Kjerulf 050-536 2883
     
Stocksundsvägen 6, Smedsby Andreas Qvist 044-075 2852
  Peik Kjerulf 050-536 2883
     
Brännskogsvägen 14, Smedsby Robin Paro 050-435 5007
     
Söderängsvägen 15, Smedsby Peik Kjerulf 050-536 2883
  Andreas Qvist 044-075 2852
     
Reveln 8, Smedsby Ari Ahokas 0400-660238
     
Trädgårdsvägen 9-11, Smedsby Ari Ahokas 0400-660238
     
Monavägen 8, Smedsby Ari Ahokas 0400-660238
     
     
     
Solfvägen 245, Solf Peter Granholm 0500-776 624
     
Tallgränd 2-4, Kvevlax Tommy Nygård  050-349 0118
     
Konvaljvägen 3, Kvevlax Anders Burman 050-587 1497
  Jessica Burman 050-372 8153
     
Bertholmsvägen 2-4, Petsmo Anders Burman 050-587 1497
  Jessica Burman 050-372 8153
     
Simostået 42, Replot Nils Lönnbom 050-557 4736
     

 

Har du av misstag låst in nycklarna i din lägenhet, så kan du på Smedsby området ringa:

OY VERIFI AB   Tel:  0207 616 300 , som mot en avgift kommer och öppnar dörren.

OBS! Du behöver kunna identifiera dig, så vi vet att du bor i lägenheten.

På övriga områden utanför Smedsby sköter i mån av möjlighet fastighetsskötarna motsvarande service.