30.01.2019

Aspgårdens demensboende i Replot inflyttningsklart

Aspgårdens tillbyggnad i Replot är färdigt och öppnas i mitten av februari. Den nya delen ger plats åt 10 åldringar. Korsholms Kommun hyr tillbyggnaden av Korsholms Bostäder och kommunen fördelar vårdplatserna.

Gå till "Nyheter"