07.02.2014

Rökfria bostäder

Fab Korsholms Bostäders styrelse beslöt på styrelsemöte 04.11. 2013 att på alla nya hyresavtal så skall finnas med en punkt om att rökning är förbjuden i våra lägenheter.

Gå till "Nyheter"