Orter och områdenPetsmo

Bertholmsvagen 2 4 bild 1
Petsmo-hus

Vill du bo i en livskraftig by nära havet, med butik, bank, daghem och lågstadieskola.

Goda vägförbindelser till Kvevlax och Smedsby

 

Tidsenligt radhus i träelement med 9 lägenheter.

 

Visa mera